CHRISTIAN LOUBOUTIN (BEAUTY) OSAKA HANKYU UMEDA Hankyu Department Store Umeda Main Store 2F | 8-7 Kakuda-cho, Kita-ku, 530-8350 | Osaka | Japan
工作时间
  • 星期一: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期二: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期三: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期四: 上午10:00 - 下午8:00
  • 星期五: 上午10:00 - 下午9:00
  • 星期六: 上午10:00 - 下午9:00
  • 星期天: 上午10:00 - 下午8:00
联络我们 +81 6 6313 7511
行程
34.702809
135.498579